MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister PVC/PVDC/Aluminium


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Atorgamma, 20 mg, tabletki powlekane

(Atorvastatinum)


 1. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Niemcy


 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


 1. NUMER SERII


Numer serii:


5. INNEINFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pojemnik HDPE


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Atorgamma, 20 mg, tabletki powlekane

(Atorvastatinum)


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek powlekanych Kod EAN:

20 tabletek powlekanych Kod EAN:

30 tabletek powlekanych Kod EAN:

50 tabletek powlekanych Kod EAN:

100 tabletek powlekanych Kod EAN:

200 tabletek powlekanych Kod EAN:


 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

D-71 034 Böblingen

Niemcy


 1. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16950


 1. NUMER SERII


Nr serii:


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp.­– ­­Lek wydawany na receptę.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Atorgamma 20 mg
INFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Atorgamma, 20 mg, tabletki powlekane

(Atorvastatinum)


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


4 tabletki powlekane kod EAN: 5909990792474

7 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792481

10 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792498

14 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792504

20 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792559

28 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792566

30 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792573

50 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792580

56 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792597

84 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792603

98 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792665

100 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792672

200 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792689

500 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990792696
 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

D-71 034 Böblingen

Niemcy


 1. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16950


 1. NUMER SERII


Nr serii:


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp.– Lek wydawany na receptę.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Atorgamma 20 mg