OZNAKOWANIE OPAKOWAŃINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)


System transdermalny 36 mg (7 mg/24 godz.)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład: 1 plaster o powierzchni 7 cm² do stosowania na skórze, zawierający 36 mg nikotyny jako substancję czynną, dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze:

Kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, biały atrament4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


System transdermalny

7 plastrów kod EAN: 5909990985715


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

www.niquitin.pl


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 9857


13. NUMER SERII


Numer serii


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Preparat pomagający rzucić palenie


NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.


Plastry NiQuitin Przezroczysty są dostępne w trzech dawkach, co umożliwia stopniowe zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji.


7 plastrów = 1 tydzień leczenia


Dawkowanie:

Plaster należy stosować raz na dobę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonej ulotce.

Palący więcej niż 10 papierosów dziennie powinni przestrzegać poniższego, trójstopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1

NiQuitin Przezroczysty

21 mg/ 24 godz.

6 tygodni

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty

14 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty

7 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

początkowy okres kuracji

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


UWAGA: Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg/24 godz.) trwającego 6 tygodni a następnie przejść do stopnia 3 (7 mg/24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Preparat pomagający rzucić palenie z planem rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na: www.niquitin.pl16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


NIQUITIN PRZEZROCZYSTY 36 mg (7 mg na 24 godz.)INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)


System transdermalny 78 mg (14 mg/24 godz.)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład: 1 plaster o powierzchni 15 cm² do stosowania na skórze, zawierający 78 mg nikotyny jako substancję czynną, dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze:

kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, biały atrament


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


System transdermalny

7 plastrów kod EAN: 5909990985814


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

www.niquitin.pl


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 9858


13. NUMER SERII


Numer serii


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Preparat pomagający rzucić palenie


NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.


Plastry NiQuitin Przezroczysty są dostępne w trzech dawkach, co umożliwia stopniowe zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji.


7 plastrów = 1 tydzień leczenia


Dawkowanie:

Plaster należy stosować raz na dobę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonej ulotce.

Palący więcej niż 10 papierosów dziennie powinni przestrzegać poniższego, trójstopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1

NiQuitin Przezroczysty

21 mg/ 24 godz.

6 tygodni

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty

14 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty

7 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

początkowy okres kuracji

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


UWAGA: Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg/24 godz.) trwającego 6 tygodni a następnie przejść do stopnia 3 (7 mg/24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Preparat pomagający rzucić palenie z planem rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na: www.niquitin.pl16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMNIQUITIN PRZEZROCZYSTY 78 mg (14 mg na 24 godz.)


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)


System transdermalny 114 mg (21 mg/24 godz.)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład: 1 plaster o powierzchni 22 cm² do stosowania na skórze, zawierający 114 mg nikotyny jako substancję czynną, dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każdy plaster zawiera następujące substancje pomocnicze:

kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, biały atrament


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


System transdermalny

7 plastrów kod EAN: 5909990985913


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

www.niquitin.pl


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 9859


13. NUMER SERII


Numer serii


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Preparat pomagający rzucić palenie


NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.


Plastry NiQuitin Przezroczysty są dostępne w trzech dawkach, co umożliwia stopniowe zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji.


7 plastrów = 1 tydzień leczenia


Dawkowanie:

Plaster należy stosować raz na dobę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączonej ulotce.

Palący więcej niż 10 papierosów dziennie powinni przestrzegać poniższego, trójstopniowego schematu dawkowania:

Stopień 1

NiQuitin Przezroczysty

21 mg/ 24 godz.

6 tygodni

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty

14 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty

7 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

początkowy okres kuracji

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


UWAGA: Palący 10 lub mniej papierosów dziennie powinni rozpocząć kurację od stopnia 2 (14 mg/24 godz.) trwającego 6 tygodni a następnie przejść do stopnia 3 (7 mg/24 godz.) i kontynuować leczenie przez 2 tygodnie.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Preparat pomagający rzucić palenie z planem rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na: www.niquitin.pl16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMNIQUITIN PRZEZROCZYSTY 114 mg (21 mg na 24 godz.)


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


SASZETKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)

System transdermalny 36 mg (7 mg/24 godz.)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Numer serii


5. INNE


Preparat pomagający rzucić palenie.

Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na www.niquitin.pl

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


SASZETKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitinPrzezroczysty

(Nicotinum)

System transdermalny 78 mg (14 mg/24 godz.)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Numer serii


5. INNE


Preparat pomagający rzucić palenie.

Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na www.niquitin.pl

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


SASZETKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)

System transdermalny 114 mg (21 mg/24 godz.)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Numer serii


5. INNE


Preparat pomagający rzucić palenie.

Przed zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki.


Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Plan rzucenia palenia ZDECYDOWANI NIE PALIĆ dostępny na www.niquitin.pl


13