INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 8 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz załączona ulotka informacyjna.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek Kod EAN 5909990772155
28 tabletek Kod EAN 5909990772162
56 tabletek Kod EAN 59099907721795. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1663213. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Karbis 8 mg
MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 8 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Nr serii:5. INNE