INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 16 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz załączona ulotka informacyjna.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek Kod EAN 5909990772186
28 tabletek Kod EAN 5909990772193
56 tabletek Kod EAN 59099907722095. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1663313. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Karbis 16 mgMINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 16 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Nr serii:5. INNE