INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(PUDEŁKO TEKTUROWE)


Ocumer, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum


Jeden ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

2,5 ml roztworu kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.


Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny,

disodu fosforan bezwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.


W celu uzyskania dodatkowych infomacji należy przeczytać ulotkę.


Krople do oczu, roztwór

1 butelka zawierająca 2,5 ml roztworu


Podanie do oka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Termin ważności:


Trwałość po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie w lodówce (w temperaturze 2˚C – 8˚C).

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2˚C – 8˚C. Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


Podmiot odpowiedzialny:

Farma-Projekt Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, Polska


Pozwolenie Nr: 17024

Numer serii:

Informacja podana brajlem: Ocumer, 50 mikrogramów/ml

KOD EAN: 5909990793624
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH (BUTELKA PLASTIKOWA)


Ocumer, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum


Podanie do oka.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Trwałość po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie w lodówce (w temperaturze 2˚C – 8˚C).


Numer serii:


2,5 ml kropli do oczu


Farma-Projekt Sp. z o.o.