INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Bluefish

8 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Ondansetronum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 8 mg ondansetronu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E951), sorbitol (E420), glukozę i siarki dwutlenek

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

6 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

10 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

14 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

20 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

30 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

50 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

60 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

100 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Szwecja.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 16695


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ondansetron Bluefish 8 mg


{Kod EAN UCC dla 6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777143{Kod EAN UCC dla 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777150{Kod EAN UCC dla 14 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777167{Kod EAN UCC dla 20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777174{Kod EAN UCC dla 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777181{Kod EAN UCC dla 50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777198{Kod EAN UCC dla 60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777204{Kod EAN UCC dla 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777235MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Bluefish

8 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Ondansetronum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE