INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Bluefish

4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Ondansetronum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 4 mg ondansetronu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E951), sorbitol (E420), glukozę i siarki dwutlenek.

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

6 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

10 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

14 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

20 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

30 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

50 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

60 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

100 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Szwecja.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 16694


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ondansetron Bluefish 4 mg


{Kod EAN UCC dla 6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777037{Kod EAN UCC dla 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777044{Kod EAN UCC dla 14 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777051{Kod EAN UCC dla 20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777068{Kod EAN UCC dla 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777075{Kod EAN UCC dla 50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777082{Kod EAN UCC dla 60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777099{Kod EAN UCC dla 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej} 5909990777105


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Bluefish

4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Ondansetronum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE