INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko (dla pojemnika HDPE)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka dojelitowa.


14 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990793983


15 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990793990


28 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794003


30 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794034


56 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794041


60 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794058


98 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794065


100 tabletek dojelitowych KOD EAN: 5909990794072


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 17030


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać.

Zażywać w całości godzinę przed posiłkiem, popijając wodą,


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Pantoprazole Bluefish, 20 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Etykieta pojemnika HDPE1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka dojelitowa.

14 tabletek dojelitowych

15 tabletek dojelitowych

28 tabletek dojelitowych

30 tabletek dojelitowych

56 tabletek dojelitowych

60 tabletek dojelitowych

98 tabletek dojelitowych

100 tabletek dojelitowych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 17030


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać.

Zażywać w całości godzinę przed posiłkiem, popijając wodą,


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Pantoprazole Bluefish, 20 mg