INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla blistra PVC/PVDC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mg, tabletki powlekane

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


50 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990807741


150 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 59099908077585. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721613. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister PVC/PVDC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mg, tabletki powlekane

Mycophenolas mofetil2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG (logo)3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla butelki HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mg, tabletki powlekane

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


50 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990807765


100 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 59099908077725. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721613. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Etykieta butelki HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 500 mg, tabletki powlekane

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


50 tabletek powlekanych


100 tabletek powlekanych5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721613. NUMER SERII


Lot:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM