INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metek, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Metotreksat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 strzykawka (0,15 ml) zawiera:

sól disodowa metotreksatu w ilości równoważnej 7,5 mg metotreksatu.


0,15 ml = 7,5 mg metotreksatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka z igłą do wstrzykiwań podskórnych

4 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych

6 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

12 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

24 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych


W opakowaniu znajdują się gaziki nasączone alkoholem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwania domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać ampułkostrzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16976


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.


WYMAGANIA DLA ETYKIETY „BLUE BOX”


[Kod EAN] 5909990791255

[Kod EAN] 5909990791262

[Kod EAN] 5909990791279

[Kod EAN] 5909990791286

[Kod EAN] 5909990791293


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metek, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Metotreksat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 strzykawka (0,2 ml) zawiera:

sól disodowa metotreksatu w ilości równoważnej 10 mg metotreksatu.


0,2 ml = 10 mg metotreksatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka z igłą do wstrzykiwań podskórnych

4 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych

6 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

12 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

24 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych


W opakowaniu znajdują się gaziki nasączone alkoholem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwania domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać ampułkostrzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16976


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.


WYMAGANIA DLA ETYKIETY „BLUE BOX”


[Kod EAN] 5909990791309

[Kod EAN] 5909990791323

[Kod EAN] 5909990791330

[Kod EAN] 5909990791347

[Kod EAN] 5909990791354


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metek, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Metotreksat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 strzykawka (0,3 ml) zawiera:

sól disodowa metotreksatu w ilości równoważnej 15 mg metotreksatu.


0,3 ml = 15 mg metotreksatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka z igłą do wstrzykiwań podskórnych

4 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych

6 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

12 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

24 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych


W opakowaniu znajdują się gaziki nasączone alkoholem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwania domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać ampułkostrzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16976


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.


WYMAGANIA DLA ETYKIETY „BLUE BOX”


[Kod EAN] 5909990791361

[Kod EAN] 5909990791378

[Kod EAN] 5909990791385

[Kod EAN] 5909990791392

[Kod EAN] 5909990791408


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metek, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Metotreksat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 strzykawka (0,4 ml) zawiera:

sól disodowa metotreksatu w ilości równoważnej 20 mg metotreksatu.


0,4 ml = 20 mg metotreksatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka z igłą do wstrzykiwań podskórnych

4 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych

6 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

12 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

24 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych


W opakowaniu znajdują się gaziki nasączone alkoholem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwania domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać ampułkostrzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16976


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.


WYMAGANIA DLA ETYKIETY „BLUE BOX”


[Kod EAN] 5909990791446

[Kod EAN] 5909990791453

[Kod EAN] 5909990791460

[Kod EAN] 5909990791477

[Kod EAN] 5909990791484


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Metek, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Metotreksat


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 strzykawka (0,5 ml) zawiera:

sól disodowa metotreksatu w ilości równoważnej 25 mg metotreksatu.


0,5 ml = 25 mg metotreksatu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

1 ampułkostrzykawka z igłą do wstrzykiwań podskórnych

4 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych

6 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

12 ampułkostrzykawek z igłą do wstrzykiwań podskórnych

24 ampułkostrzykawki z igłą do wstrzykiwań podskórnych


W opakowaniu znajdują się gaziki nasączone alkoholem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwania domięśniowo, dożylnie lub podskórnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać ampułkostrzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16976


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.


WYMAGANIA DLA ETYKIETY „BLUE BOX”


[Kod EAN] 5909990791491

[Kod EAN] 5909990791507

[Kod EAN] 5909990791514

[Kod EAN] 5909990791521

[Kod EAN] 5909990791538