INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko – 4 blistry po 7 tabletek powlekanych1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Asertin 100, 100 mg tabletki powlekane


Sertralinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg chlorowodorku sertraliny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ORAZ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


28 tabletek powlekanych kod EAN 5909990729647


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11129


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


asertin 100

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko – 3 blistry po 10 tabletek powlekanych1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Asertin 100, 100 mg tabletki powlekane


Sertralinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg chlorowodorku sertraliny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ORAZ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


30 tabletek powlekanych kod EAN 5909990422685


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11129


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


asertin 100

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko – 6 blistrów po 10 tabletek powlekanych1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Asertin 100, 100 mg tabletki powlekane


Sertralinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg chlorowodorku sertraliny


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ORAZ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


60 tabletek powlekanych kod EAN 5909990729654


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11129


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


asertin 100

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Asertin 100, tabletki powlekane


Sertralinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biofarm Sp. z o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: {MM/RRRR}


4. NUMER SERII


Nr serii:

7