INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


3 tabletki


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Kod EAN)) 5909990609925


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


6 tabletek


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Kod EAN)) 5909990609130


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


30 tabletek


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii.Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Kod EAN)) 5909990609147


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekaneINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


3 tabletki


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Kod EAN)) 5909990609925


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


6 tabletek


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


((Kod EAN)) 5909990609130


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na blistry


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


Każda tabletka zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny hemietanolanu jednowodnego.

Zawiera również laktozę i butylohydroksytoluen (E321). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


Tabletki powlekane


30 tabletek


Do stosowania doustnego.


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.


LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa


Pozwolenie Nr: 12247


Nr serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


((Kod EAN)) 5909990609147


((Informacja Brajlem))

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister 3, 6, 30 tabletek


Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycium


TEVA


EXP:


Lot: