INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Meprelon, 16 mg, tabletki

Methylprednisolonum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 tabletka zawiera 16 mg metyloprednizolonu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każda tabletka zawiera m.in. laktozę jednowodną.

Dodatkowe informacje, patrz ulotka dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


20 tabletek

Kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

3

5

5

2

2

30 tabletek

Kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

3

5

5

3

9

50 tabletek

Kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

3

5

5

4

6

100 tabletek

Kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

3

5

5

5

3


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


APC Instytut Sp. z o.o.

ul. Grójecka 22/24/4

02-301 Warszawa


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1757913. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Meprelon 16 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Meprelon, 16 mg, tabletki


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


APC Instytut


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE