DANE SZCZEGÓŁOWE UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWNETRZNYM {KARTONOWYM PUDEŁKU}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donepezil Hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNE(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera: jednowodzian chlowodorku donepezylu w ilości odpowiadającej 5 mg chlorowodorku donepezylu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną

Dodatkowe informacje, patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane


7 tabletek 5909990825554


28 tabletek 5909990825561


30 tabletek 5909990825578


50 tabletek 5909990825585


56 tabletek 5909990825592


60 tabletek 5909990825608


84 tabletek 5909990825622


98 tabletek 5909990825639


100 tabletek 5909990825653


120 tabletek 5909990825646


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Wielka Brytania


12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17541


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg


17. KOD EANMINIMALNA ILOŚĆ DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH UMIESZCZONA NA BLISTRACH {Blistry PVC/Aluminium}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donepezil Hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE

DANE SZCZEGÓŁOWE UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

{butelka z HDPE}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donepezil Hydrochloride Accord, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNE(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera: jednowodzian chlowodorku donepezylu w ilości odpowiadającej 5 mg chlorowodorku donepezylu


3. Wykaz substancji pomocniczych


Zawiera laktozę jednowodną

Dodatkowe informacje, patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.


100 tabletek


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECILek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMN WAŻNOŚCI


EXP


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Wielka Brytania


12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17541


13. NUMER SERII

Lot


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM