MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecept, 5 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group PTC ehf.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNEMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecept, 10 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group PTC ehf.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE