ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Theraflu ExtraGRIP, 650 mg + 10 mg + 20 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Theraflu ExtraGRIP ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki:


  1. Co to jest lek Theraflu ExtraGRIP i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theraflu ExtraGRIP

  3. Jak stosować lek Theraflu ExtraGRIP

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Theraflu ExtraGRIP

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Theraflu ExtraGRIP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek wieloskładnikowy. Zawiera jako substancje czynne: chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz maleninan feniraminy – substancję antyhistaminową zmniejszającą produkcję śluzowej wydzieliny w nosie.

Theraflu ExtraGRIP po rozpuszczeniu w wodzie tworzy gorący, aromatyczny napój.

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Theraflu ExtraGRIP


Kiedy nie stosować leku Theraflu ExtraGRIP

Nie należy stosować leku Theraflu ExtraGRIP w przypadku:


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Theraflu ExtraGRIP

Przed zastosowaniem leku Theraflu ExtraGRIP należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.Stosowanie leku Theraflu ExtraGRIP u dzieci:

Leku Theraflu ExtraGRIP nie należy stosować u dzieci do 12 lat.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek może powodować senność. Podczas stosowania preparatu Theraflu ExtraGRIP nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Uczucie senności może nasilać się u osób stosujących lek i przyjmujących leki nasenne lub pijących napoje alkoholowe.


Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Leku nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Należy zasięgnąć opinii lekarza w przypadku równoczesnego stosowania: inhibitorów MAO, leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), kofeiny, chloramfenikolu, probenecidu, leków zwiększających metabolizm wątroby (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), izoniazydu, indometacyny, leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, metylodopy, rezerpiny, barbituranów, glikozydów naparstnicy, leków przeciwdepresyjnych, alkaloidów sporyszu, doustnych środków antykoncepcyjnych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Theraflu ExtraGRIP:

Produkt zawiera 12,6 g sacharozy, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Nie powinni go przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem upośledzonego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera 42,2 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.3. JAK STOSOWAĆ Theraflu ExtraGRIP


Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli: objawy chorobowe nie ustąpią w ciągu 5 dni, kaszel utrzymuje się dłużej niż 5 dni, pojawi się wysypka, gorączka lub uporczywy ból głowy; ból gardła z gorączką, bólem głowy, wysypką, nudnościami lub wymiotami utrzymuje się dłużej niż 2 dni.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theraflu ExtraGRIP:

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.


Pominięcie zastosowania dawki leku Theraflu ExtraGRIP:

Lek Theraflu ExtraGRIP powinien być stosowany co 4 – 6 godzin. Jeżeli dawka została jednak pominięta, należy zażyć lek tak szybko jak to możliwe i dalej kontynuować leczenie co 4 godziny.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Theraflu ExtraGRIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku obejmują:

- reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypki, napady astmy (zwłaszcza 5 - 10% populacji osób z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego),

- układ pokarmowy – zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu, uszkodzenie wątroby, suchość w jamie ustnej i gardle,

- ośrodkowy układ nerwowy: senność, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, drażliwość, nerwowość. Rzadziej obserwowano śpiączkę, napady padaczki, zaburzenia ruchów dowolnych, zmiany w zachowaniu. Bezsenność i kłopoty ze snem występują rzadziej, dotyczą zwłaszcza dzieci,

- układ krążenia: tachykardia (przyspieszenie czynności serca), kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), odruchowa bradykardia (zwolnienie czynności serca),

- zmiany w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), niedokrwistość hemolityczna a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza (choroba charakteryzująca się znacznym zmniejszeniem liczby krwinek białych i całkowitym lub prawie całkowitym zanikiem granulocytów z krwi, zmianami wrzodziejącymi w gardle i błonach śluzowych innych narządówi, gorączką i różnie wyrażonymi objawami ogólnymi,

- układ moczowy: bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu, utrudnienie mikcji (zwłaszcza u mężczyzn),

- inne: rozszerzenie źrenic spowodowane jaskrą, suchość gałek ocznych, wpływ na funkcje wewnątrzwydzielnicze oraz inne regulujące metabolizm.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Theraflu ExtraGRIP


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Theraflu ExtraGRIP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Theraflu ExtraGRIP

maleinian feniraminy 20 mg

żółcień pomarańczoą, maltodekstryna M100, krzemionka koloidalna uwodniona, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.


Jak wygląda lek Theraflu ExtraGRIP i co zawiera opakowanie


1 saszetka zawiera 14,85 g proszku do sporządzania roztworu doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w gorącej wodzie.


Opakowanie zawiera 6 lub 10 saszetekPodmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy


Wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy


Famar France

1, Avenue du Champ de Mars

F-45072 Orleans Cedex 02

FrancjaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Bokserska 66, Warszawa

Tel. (022) 375 75 75Data zatwierdzenia ulotki: 2010-11-16


4