INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM:

Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Contexine, 0,5 mg, tabletki powlekane

(Ropinirolum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 0,57 mg chlorowodorku ropinirolu równoważność 0,50 mg ropinirolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać ulotkę.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane. Opakowanie zawiera

21 tabletek powlekanych kod EAN 5909990817436

84 tabletek powlekanych kod EAN 5909990817443


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy (Poland) Sp z o.o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17508


13. NUMER SERII


Nr serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Contexine, 0,5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH:

blistry lub butelki1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Contexine, 0,5 mg, tabletki powlekane

(Ropinirolum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Nr serii


5. INNE