OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


Circlet (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Circlet, (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy

Etonogestrelum + Ethinylestradiolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Ilość etonogestrelu i etynyloestradiolu uwalnianych w ciągu 24h: odpowiednio 0,120 mg i 0,015 mg

1 system zawiera 11,7 mg etonogestrelu i 2,7 mg etynyloestradiolu3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Etylenu i octanu winylu kopolimer, 28 % octanu winylu;

Etylenu i octanu winylu kopolimer, 9 % octanu winylu;

Magnezu stearynian4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


System terapeutyczny dopochwowy

1 saszetka zawierająca 1 system dopochwowy 5909990817085

3 saszetki każda zawierająca 1 system dopochwowy 59099908170925. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dopochwowe

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Dla farmaceuty: W chwili wydawania pierścienia Circlet pacjentce, należy wypełnić pole na opakowaniu. Circlet powinien zostać zużyty w ciągu 4 miesięcy od daty wydania w aptece lub przed upływem terminu ważności w zależności, co następuje wcześniej.


Dla osoby wydającej

Data wydania:

Zużyć przed:8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przed wydaniem pierścienia pacjentce: przechowywać w temperaturze od 2C do 8C.

Po wydaniu pierścienia pacjentce, Circlet może być przechowywany przez 4 miesiące w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW,

JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


N.V. Organon, Oss, Holandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17444


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


circlet


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH - SASZETKA


Circlet (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Circlet, (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy

Etonogestrelum + Ethinylestradiolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 system zawiera 11,7 mg etonogestrelu i 2,7 mg etynyloestradiolu3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


System terapeutyczny dopochwowy

1 saszetka zawierająca 1 system dopochwowy4. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Dla osoby wydającej

Data wydania:

Zużyć przed:5. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Circlet powinien zostać zużyty w ciągu 4 miesięcy od daty wydania.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


N.V. Organon, Oss, Holandia8. NUMER SERII


Lot: