ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKALinatera, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + DrospirenonumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści


1. CO TO JEST LEK LINATERA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 2

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU 2

LINATERA 2

Kiedy nie stosować leku Linatera: 2

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Linatera 3

Lek Linatera a zakrzepica żylna i tętnicza 3

Lek Linatera a rak 4

Krwawienie śródcykliczne 4

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo 4

Stosowanie leku Linatera z innymi lekami 5

Testy laboratoryjne 5

Ciąża 5

Karmienie piersią 5

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 6

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Linatera 6

3. JAK STOSOWAĆ LEK LINATERA 6

Przygotowanie blistra 6

Kiedy można zacząć pierwszy blister 6

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Linatera 7

Pominięcie zażycia leku Linatera 7

Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka 10

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć 10

Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć 10

Przerwanie stosowania leku Linatera 10

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 10

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LINATERA 12

6. INNE INFORMACJE 12 1. CO TO JEST LEK LINATERA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

LINATERA


Uwagi ogólne


Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Linatera, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, w razie potrzeby, przeprowadzi inne badania.


W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Linatera, lub w których niezawodność leku Linatera może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ Linatera modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.


Lek Linatera, tak jak inne hormonalne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.Kiedy nie stosować leku Linatera:

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Linatera


W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Linatera lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego. Konieczne może też być regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Linatera. Także, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi lub ulegnie zaostrzeniu podczas stosowania leku Linatera, należy skonsultować się z lekarzem:Lek Linatera a zakrzepica żylna i tętnicza


Stosowanie wszelkich złożonych produktów antykoncepcyjnych, w tym leku Linatera, zwiększa ryzyko wystąpienia u kobiety zakrzepu w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna), w porównaniu z kobietą nie stosującą żadnych tabletek antykoncepcyjnych.


Ryzyko zakrzepicy żylnej u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zwiększa się:


Stosowanie złożonych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów w naczyniach tętniczych (zakrzepice tętnicze), na przykład naczyń krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar).


Ryzyko zakrzepicy naczyń tętniczych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zwiększa się z:


Przyjmowanie leku Linatera należy przerwać i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli zauważy się potencjalne objawy zakrzepicy, takie jak:Lek Linatera a rak


U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tabletek. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Ważne jest aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się ze swoim lekarzem kiedy wyczuje się jakikolwiek guzek.


U kobiet stosujących tabletki opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli poczuje się nietypowy, silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.


Krwawienie śródcykliczne


Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Linatera, można mieć nieoczekiwane krwawienia (krwawienia poza okresem stosowania tabletek placebo). Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo


Jeżeli wszystkie jasnoróżowe tabletki przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły wymioty, ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża.


Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać ciążę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki nie uzyska się pewności, że nie jest się w ciąży.


Stosowanie leku Linatera z innymi lekamiZawsze należy informować lekarza przepisującego lek Linatera, jakie leki lub produkty ziołowe już się przyjmuje. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie wydającemu lek), że stosuje się lek Linatera. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Stosowanie leku Linatera z jedzeniem i piciem


Lek Linatera może być stosowany niezależnie od posiłków, jeśli to konieczne można go popić niewielką ilością wody.


Testy laboratoryjne


Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się lek Linatera, ponieważ doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.


Ciąża


Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Linatera. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Linatera, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę może w każdym momencie przerwać stosowanie leku Linatera (patrz także strona 10 „Przerwanie stosowania leku Linatera”)


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Karmienie piersią


Na ogół nie zaleca się stosowania leku Linatera, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce przyjmować lek Linatera w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Nie ma informacji sugerujących, że stosowanie leku Linatera wpływa na zdolność kierowania pojazdami lub obsługiwania maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Linatera


Lek Linatera zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK LINATERA

Każde opakowanie zawiera 24 jasnoróżowe tabletki zawierające substancje czynne i 4 białe tabletki placebo.

Dwa rodzaje tabletek są ułożone w kolejności. Jeden blister zawiera 28 tabletek.


Należy przyjmować jedną tabletkę leku Linatera na dobę, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

Nie należy mylić tabletek: jasnoróżowe tabletki przyjmuje się przez pierwsze 24 dni, a nastepnie białe tabletki przez ostatnie 4 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (24 jasnoróżowe, a następnie 4 białe tabletki) bez stosowania przerwy między dwoma blistrami.


Z uwagi na różnice w składzie tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki na górze po lewej stronie i następnie przyjmowanie tabletek każdego dnia zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.


Przygotowanie blistra


W celu sprawdzenia codziennego przyjmowania tabletek, do każdego blistra leku Linatera dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem dni tygodnia. Należy wybrać pasek, na którym pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia opakowania. Np. jeśli pierwszy dzień stosowania był w środę, to należy nakleić pasek, na którym pierwszym dniem tygodnia jest „ŚR”.

Naklejkę należy nakleić w górnej części blistra leku Linatera, w miejscu napisu „Tu należy umieścić naklejkę z dniami tygodnia”. W ten sposób pierwszy dzień jest powyżej tabletki oznaczonej „1”.


Każda tabletka została oznakowana powyżej i można sprawdzić czy zostały zażyte odpowiednie tabletki. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.


Podczas 4 dni stosowania białych tabletek placebo (okres placebo), powinno wystąpić krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia ostatniej jasnoróżowej tabletki zawierającej substancje czynne leku Linatera. Po zażyciu ostatniej białej tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że nowe opakowania będą rozpoczynane w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.


Jeżeli stosuje się lek Linatera w powyższy sposób, jest się chronionym przed ciążą także w ciągu 4 dni, w których przyjmuje się tabletki placebo.


Kiedy można zacząć pierwszy blisterPrzyjmowanie leku Linatera należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu menstruacji). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować Linatera w pierwszym dniu menstruacji, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2-5 cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki ochronne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.


Można rozpocząć przyjmowanie leku Linatera następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną z poprzedniego opakowania, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego produktu antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego produktu antykoncepcyjnego nie zawierającej substancji czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Można przestawić się w dowolnym dniu z mini-tabletki progestagennej (z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego zastrzyku), ale we wszystkich przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki ochronne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.


Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Linatera od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli rozpocznie się później niż 28. dnia, trzeba stosować tzw. metodę mechaniczną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Linatera.


Należy przeczytać rozdział „Karmienie piersią”.

Kiedy pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Linatera


Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku Linatera.


W przypadku zażycia kilku tabletek na raz, mogą wystąpić objawy w postaci mdłości lub wymiotów. Młode dziewczęta mogą mieć krwawienia z pochwy.


W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Linatera lub połknięcia ich pewnej liczby przez dziecko, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.


Pominięcie zażycia leku Linatera


Ostatnie 4 tabletki w 4 rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeżeli zapomniano o przyjęciu jednej z nich skuteczność antykoncepcyjna leku Linatera jest zachowana. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę placebo.


Jeśli pominięto jasnoróżową tabletkę zawierającą substancje czynne (1 z 24 tabletek) należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

Należy przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.


Są dwie możliwości do wyboru:

1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że przyjmie się dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Zamiast okresu stosowania białych tabletek placebo, należy je wyrzucić i przejść od razu do następnego blistra (pierwszy dzień stosowania będzie inny niż dotychczas).


Najprawdopodobniej, krwawienie z odstawienia wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas stosowania tabletek z drugiego blistra.


2. Można też przerwać przyjmowanie jasnoróżowych tabletek z blistra i przejść bezpośrednio do 4 białych tabletek placebo (przed rozpoczęciem okresu tabletek placebo, należy zanotować dzień, w którym zapomniało się przyjąć tabletkę). Jeżeli chce się rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres tabletek placebo można skrócić do mniej niż 4 dni.


Jeżeli postępuje się według jednego z tych zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.


Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra i nie wystąpiło krwawienie podczas pierwszego okresu stosowania tabletek placebo, może to oznaczać, że jest w ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem, zanim przejdzie się do następnego blistra.


Pominięto więcej niż 1 jasnoróżową tabletkę
z jednego blistra
Należy poradzić się lekarza


tak

Dzień 1 - 7Czy był stosunek płciowy w tygodniu


poprzedzającym pominięcie tabletki?


Nie
 • Zażyć pominiętą tabletkę

 • Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywy) przez następne 7 dni oraz

 • Dokończyć przyjmowanie tabletek z blistraPominięta tylko 1 jasnoróżowa tabletka (przyjęta ponad 12 godzin za późno)
Dzień 8 - 14 • Zażyć pominiętą tabletkę oraz

 • Dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra • Zażyć pominiętą tabletkę

 • Dokończyć przyjmowanie jasnoróżowych tabletek z blistra

 • Wyrzucić 4 białe tabletki

 • Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra
Dzień 15 - 24


lub


 • Natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek z blistra

 • Bezpośrednio przejść do 4 białych tabletek

 • Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistraCo należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka


Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu jasnoróżowej tabletki zawierającej substancje czynne lub wystąpiła nasilona biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest podobna do zapomnienia przyjęcia tabletki.


Po wymiotach lub biegunce trzeba możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną jasnoróżową tabletkę z rezerwowego blistra. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło 12 godzin, należy postępować według porady podanej w rozdziale „Pominięcie zażycia leku Linatera”, strona 8.

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć


Pomimo, że nie zaleca się, opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia jest możliwe przez pominięcie białych tabletek placebo z 4 rzędu i przejście bezpośrednio do drugiego blistra leku Linatera aż do jego końca. Podczas stosowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne. Należy zakończyć stosowanie drugiego opakowania przyjmując 4 białe tabletki placebo z 4. rzędu drugiego opakowania. Następnie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Można zapytać lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia.

Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć


Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie z odstawienia rozpocznie się w okresie tabletek placebo. Jeżeli trzeba zmienić ten dzień, robi to się przez skrócenie (ale nigdy wydłużenie – maksymalnie 4 dni!) okresu stosowania tabletek placebo. Na przykład, jeżeli okres przyjmowania tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a chce się zmienić dzień na wtorek (3 dni wcześniej), trzeba rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. W związku z tym może się zdarzyć, że nie wystąpi krwawienie. Może wtedy wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.


Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.


Przerwanie stosowania leku Linatera


Można przerwać stosowanie leku Linatera, kiedy tylko się chce. Jeżeli nie chce się zajść w ciążę, należy poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli chce się zajść w ciążę, należy przerwać stosowanie leku Linatera i poczekać do wystąpienia miesiączki zanim rozpocznie się próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany termin porodu.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Linatera może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Następujące działania niepożądane zostały powiązane ze stosowaniem leku Linatera

Częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 100 osób):

wahania nastrojów

ból glowy

nudności

ból piersi, problemy związane z miesiączką, takie jak nieregularne krwawienia, brak krwawieńNiezbyt częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 1000 osób):

depresja, zmniejszenie popędu seksualnego, nerwowość, senność

omdlenia, mrowienie i drętwienie

migrena, żylaki, zwiększenie ciśnienia krwi

ból brzucha, wymioty, niestrawność, gazy jelitowe, zapalenie żołądka, biegunka

trądzik, swędzenie, wysypka

bóle, np. ból pleców, ból kończyn, kurcze mięśni

grzybicze infekcje pochwy, ból w obrębie miednicy, powiększenie piersi, łagodny nowotwór piersi, krwawienia z macicy/pochwy (które zwykle ustępują w trakcie dalszego stosowania leku), upławy, uderzenia gorąca, zapalenie pochwy, problemy dotyczące miesiączki, bolesne krwawienia, skąpe krwawienia, bardzo obfite krwawienia, suchość pochwy, nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy

brak energii, wzmożona potliwość, zatrzymywanie płynów

zwiększenie masy ciała


Rzadkie działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 10000 osób):

kandydoza (infekcja grzybicza)

niedokrwistość, zwiększenie liczby płytek krwi

reakcja alergiczna

zaburzenia hormonalne (endokrynowe)

zwiększenie apetytu, utrata apetytu, znacznie zwiekszone stężenie potasu we krwi, znaczne zmniejszenie stężenia sodu we krwi

brak orgazmu, bezsenność

zawroty głowy, dreszcze

zaburzenia oka, np. zapalenie powieki, suchość oczu

niezwykle szybki rytm serca

zapalenie żył, krwotok z nosa, omdlenie

powiększony brzuch, choroba jelit, uczucie wzdęcia, przepuklina żołądka, grzybicze infekcje jamy ustnej, zaparcie, suchość w jamie ustnej

ból w drogach żółciowych lub pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego

żółto-brązowe plamy na skórze, wyprysk, wypadanie włosów, zapalenia skóry podobne do trądziku, suchość skóry, guzowate zapalenie skóry, nadmierny porost włosów, choroby skóry, prążki na skórze, zapalenie skóry, wrażliwość skóry na światło, guzki skórne

utrudnione lub bolesne stosunki płciowe, zapalenie pochwy, krwawienie po stosunku, krwawienie z odstawienia, torbiel piersi, zwiększenie liczby komórek piersi (hyperplazja), złośliwy nowotwór piersi, znaczny rozrost błony śluzowej szyjki macicy, skurczenie lub zanik błony śluzowej macicy, torbiele janików, powiększenie macicy

złe samopoczucie

zmiejszenie masy ciała

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LINATERA


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania


Termin ważności

Nie stosować leku Linatera po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po słowach „Termin ważności:” lub „EXP.:”


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Linatera
Skład jasnoróżowych tabletek zawierających substancje czynne


Skład białych tabletek nie zawierających substancji czynnych


Jak wygląda lek Linatera i co zawiera opakowanie


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Niemcy


Wytwórca

Bayer Schering Pharma AG

Muellerstrasse 170-178

13353 Berlin

Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa, Polska

tel. (0-22) 572-35-00


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

13