OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 7 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090253814. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE ETUI1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 7 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090253814. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot5. INNE
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE PUDEŁKO (1 blister x 14)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 14 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 5909990902545
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE ETUI (1 blister x 14)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 14 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 5909990902545
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE PUDEŁKO (2 blistry x 7)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 14 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 5909990902552
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE ETUI (2 blistry x 7)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 14 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 5909990902552
14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE PUDEŁKO (2 blistry x 14)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 28 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090257614. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE ETUI (2 blistry x 14)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 28 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090257614. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE PUDEŁKO (4 blistry x 7)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 28 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090256914. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHTEKTUROWE ETUI (4 blistry x 7)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza; polisorbat 80; barwniki (E171, E172)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki dojelitowe. 28 tabletek.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem.

Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 902513. NUMER SERII


Numer serii (Lot)

Kod EAN: 590999090256914. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nexium 20 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nexium, 20 mg, tabletki dojelitowe


Esomeprazolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


AstraZeneca3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot5. INNE
24