Ulotka dla pacjenta: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
CALCIUM HASCO

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

(Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus)Syrop o smaku bananowymNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Calcium HASCO ostrożnie.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Calcium HASCO i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium HASCO

  3. Jak stosować lek Calcium HASCO

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Calcium HASCO

  6. Inne informacje1. Co to jest lek CALCIUM HASCO i w jakim celu się go stosuje


Calcium HASCO to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.


Wskazaniami do zastosowania leku Calcium HASCO są profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CALCIUM HASCO


Kiedy nie stosować leku Calcium HASCO

Nie należy stosować leku Calcium HASCO jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, podwyższone stężenie wapnia we krwi, (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium HASCO

Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.


Stosowanie leku Calcium HASCO z innymi lekami

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium HASCO

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. Jak stosować lek CALCIUM HASCO


Lek Calcium HASCO jest przeznaczony do podawania doustnego. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie:

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek Calcium HASCO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. Jak przechowywać lek CALCIUM HASCO


Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Calcium HASCO po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Calcium HASCO

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Inne składniki leku to sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, aromat bananowy AR 0476, woda oczyszczona.


Jak wygląda lek Calcium HASCO i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Calcium HASCO zawiera 150 ml syropu o barwie żółtej.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: (071) 352 95 22

faks: (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

e-mail: [email protected]


Data opracowania ulotki: 2010-11-17
3/3