INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


PUDEŁKO TEKTUROWE na butelkę 150 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


CALCIUM HASCO

(Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus)

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

100 ml syropu zawiera:

substancje czynne

Calcii glubionas anhydricus (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego) 29,4 g

Calcii lactobionas dihydricus (wapnia laktobionianu dwuwodnego) 6,4 g

co odpowiada 2,31 g jonów wapniowych.


5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze

sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, aromat bananowy AR 0476, woda oczyszczona.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


150 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Sposób stosowania i droga podania

Podanie doustne.

Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środki ostrożności

Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności

Nie należy stosować leku Calcium HASCO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: +48 (71) 352 95 22

faks: +48 (71) 352 76 3612. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/261413. NUMER SERII


Numer serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Informacja podana brajlem: calcium hasco17. INNE


Syrop o smaku bananowym


Logo podmiotu odpowiedzialnegoKod kreskowy EAN UCC 5909990261413

3/3