MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Topiramate Torrent 25 mg tabletki powlekane


Topiramat


2. NAZWA Podmiotu odpowiedzialnego


Torrent Pharma GmbH


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE