ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Venoruton forte

500 mg, tabletki

O-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty.

Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Venoruton forte ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Venoruton forte i w jakim celu się go stosuje

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton forte

  2. Jak stosować lek Venoruton forte

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak przechowywać lek Venoruton forte

  5. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK VENORUTON FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Venoruton forte to lek należący do grupy leków chroniących naczynia żylne (zwanej systemowymi protektorami żylnymi).

Venoruton forte stabilizuje ścianę żylną, co prowadzi do zmniejszenia przepuszczalności naczyń i w konsekwencji do zmniejszenia obrzęku.

U pacjentów z żylakami i innymi schorzeniami naczyń kończyn dolnych, naczynia włosowate charakteryzują się nadmiernym wysiękiem, który powoduje obrzęk nóg.

Venoruton forte zmniejsza przepuszczalność najmniejszych naczyń krwionośnych (kapilar) poprzez zmniejszenie przepuszczalności ściany kapilar dla płynów i morfotycznych elementów krwi.Stosowany jest w leczeniu objawowym przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi).

Lek powoduje zmniejszenie obrzęków oraz złagodzenie objawów podmiotowych takich jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg.

Lek jest stosowany również w leczeniu objawowym hemoroidów oraz może być stosowany pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENORUTON FORTE


Kiedy nie stosować leku Venoruton forte

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Venoruton forte

- u pacjentów, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek


Stosowanie innych leków

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W badaniach na zwierzętach obserwowano bezpieczeństwo leku dla płodu. W testach klinicznych u kobiet w ciąży nie wykazano jakichkolwiek nieprawidłowości, jednak zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką nie zaleca się stosowania o-(beta -hydroksyetylo)-rutozydów w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Śladowe ilości substancji aktywnej, które znajdowano w płodzie i w mleku matki (badania na zwierzętach) nie mają znaczenia klinicznego.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.


3. JAK STOSOWAĆ LEK VENORUTON FORTE


W dawkowaniu początkowym: 1 tabletka 500 mg dwa razy na dobę, aż do całkowitego ustąpienia objawów, zwykle przez około 2 do 4 tygodni.

Zaleca się jednak kontynuowanie leczenia, jako terapii podtrzymującej, jeszcze przez kilka tygodni celem wzmocnienia efektu leczniczego, przy utrzymaniu takiego samego dawkowania lub stosowaniu dawkowania podtrzymującego 1 tabletka 1 raz na dobę.


Stosowanie leku Venoruton forte u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Venoruton forte u dzieci poniżej 12 lat.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venoruton forte

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana nie powinno wywołać żadnych poważnych objawów niepożądanych.

Brak danych dotyczących występowania objawów klinicznych w następstwie przedawkowania leku.


Pominięcie zastosowania dawki leku Venoruton forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Venoruton forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Venoruton forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.


Są to:

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość, zawroty i bóle głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, zmęczenie, znużenie.


Rzadko: zaburzenia przewodu pokarmowego, wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, zaburzenia

żołądkowe, niestrawność, wysypka, wyprysk, pokrzywka.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VENORUTON FORTE


Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Venoruton forte


- Substancjami czynnymi leku Venoruton forte są o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy

- Ponadto lek zawiera: glikol polietylenowy 6000, magnezu stearynianJak wygląda lek Venoruton forte i co zawiera opakowanie

Lek jest dostępny w blistrach zawierających 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.), umieszczonych w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny


Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Wytwórca


Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium

Niemcy


Novartis Pharmaceutica S.A.

Ronda de Santa Maria 158

E-08210 Barbera del Valles

Hiszpania


Kemwell AB

Björkgaten 30

SE-751 82 Uppsala

SzwecjaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.


Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Consumer Health

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

tel. (0-22) 375 75 75
Data zatwierdzenia ulotki 2010-09-13


7