INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{pudełko tekturowe}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Dicloratio plast, 140 mg, plaster leczniczy

Diclofenacum natricum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: glicerol; glikol propylenowy; diizopropylu adypinian; sorbitol ciekły, krystalizujący (E420); karmeloza sodowa; sodu poliakrylan; metakrylanu butylu kopolimer zasadowy; disodu edetynian; sodu siarczyn bezwodny (E221); butylohydroksytoluen (E321), glinu potasu siarczan; krzemionka koloidalna bezwodna; kaolin lekki naturalny; makrogolu eter laurylowy (9EO); lewomentol; kwas winowy; woda oczyszczona; poliestrowa warstwa nośna (EL-8100S), polipropylenowy film ochronny


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Plaster leczniczy


5 plastrów leczniczych Kod EAN: 5909990734597

10 plastrów leczniczych Kod EAN: 5909990734603
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Do stosowania na skórę.


Otworzyć opakowanie zawierające plaster leczniczy, rozcinając je wzdłuż zaznaczonej linii.


Wyjąć plaster i szczelnie zamknąć opakowanie, starannie zaciskając brzegi.


Zdjąć warstwę ochronną z klejącej powierzchni plastra.


Przykleić plaster na bolące miejsce.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


Lek może być przechowywany przez 4 miesiące po pierwszym otwarciu torebki.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wysychaniem.

Przechowywać torebkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wysychaniem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną klejącą do wewnątrz.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Niemcy12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:1599913. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dicloratio plast stosuje się w leczeniu miejscowym bólu związanego z nagłym nadwyrężeniem mięśni, naderwaniem więzadeł lub stłuczeniami w obrębie rąk i nóg powstałymi w następstwie urazów odniesionych np. podczas uprawiania sportu.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Dicloratio plast 140 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Torebka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diclofenac plast, 140 mg, plaster leczniczy

Diclofenacum natricum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: glicerol; glikol propylenowy; diizopropylu adypinian; sorbitol ciekły, krystalizujący (E420); karmeloza sodowa; sodu poliakrylan; metakrylanu butylu kopolimer zasadowy; disodu edetynian; sodu siarczyn bezwodny (E221); butylohydroksytoluen (E321), glinu potasu siarczan; krzemionka koloidalna bezwodna; kaolin lekki naturalny; makrogolu eter laurylowy (9EO); lewomentol; kwas winowy; woda oczyszczona; poliestrowa warstwa nośna (EL-8100S), polipropylenowy film ochronny.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Plaster leczniczy


5 plastrów leczniczych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Do stosowania na skórę.


Otworzyć opakowanie zawierające plaster leczniczy, rozcinając je wzdłuż zaznaczonej linii.


Wyjąć plaster i szczelnie zamknąć opakowanie, starannie zaciskając brzegi.


Zdjąć warstwę ochronną z klejącej powierzchni plastra.


Przykleić plaster na bolące miejsce.


Uciąć wzdłuż zaznaczonej linii.


Ważne: Po użyciu należy szczelnie zamknąć torebkę6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


Lek może być przechowywany przez 4 miesiące po pierwszym otwarciu torebki.


Otwarte dnia:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wysychaniem.

Przechowywać torebkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wysychaniem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną klejącą do wewnątrz.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:1599913. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dicloratio plast stosuje się w leczeniu miejscowym bólu związanego z nagłym nadwyrężeniem mięśni, naderwaniem więzadeł lub stłuczeniami w obrębie rąk i nóg powstałymi w następstwie urazów odniesionych np. podczas uprawiania sportu.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A