INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pantoprazol Polfa Łódź, 20 mg, tabletki dojelitowe

(Pantoprazolum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (ekwiwalent 22,56 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego)


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek dojelitowych kod EAN 5909990805662


56 tabletek dojelitowych kod EAN 5909990805679

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Lek do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30º C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEHO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot Odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polfa- Łódź SA

ul. Drewnowska 45/53

91 – 002 Łódź

(logo Polfa Łódź SA)12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 17386


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Pantoprazol Polfa Łódź 20 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pantoprazol Polfa Łódź, 20 mg, tabletki dojelitowe

(Pantoprazolum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakłady Farmaceutyczne Polfa- Łódź SA

(logo Polfa Łódź SA)


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP.:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE