INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cetelerik

10 mg, tabletki powlekane


Cetirizini dihydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę. Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990809943


Do podawania doustnego.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1577013. NUMER SERII


Nr serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat w celu łagodzenia objawów kataru siennego i innych stanów alergicznych (np. kichania, kataru lub świądu nosa), wysypki lub świądu skóry, łzawienia oczu.


Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki dwa razy na dobę.


Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku lub jeśli występuje ciężka choroba nerek.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.


Dodatkowe informacje, patrz załączona ulotka.


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Cetelerik


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cetelerik

10 mg, tabletki powlekane


Cetirizini dihydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


US Pharmacia Sp. z o.o.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Numer serii:5. INNE