INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Effox long 50

50 mg

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Isosorbidi mononitras


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 tabletka zawiera jako substancję czynną 50 mg izosorbidu monoazotanu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze w tym laktozę. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek kod EAN: 5909990368624

60 tabletek kod EAN: 5909990368631

100 tabletek kod EAN: 59099903686485. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne. Stosować ściśle według zaleceń lekarza. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Nie stosować po upływie terminu ważności.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


VEDIM Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/368613. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Effox long 50 50 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Effox long 50, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Isosorbidi mononitras2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


VEDIM Sp. z o.o.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Nr serii: