Informacje zamieszczane na opakowaniach zewnętrznych


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rigat 35 mg tabletki powlekane

Natrii risedronas


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 35 mg sodu ryzendronianu (co odpowiada 32,5 mg kwasu ryzendronowego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


4 tabletki powlekane Kod EAN 5909990797691

12 tabletek powlekanych Kod EAN 5909990797707


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Przyjmować raz w tygodniu


Dzień przyjęcia tabletki:

Pn Wt Śr Czw Pt So N


6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI:


Termin ważności (Exp):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ˚C.


10. SPECJANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Vale Pharmaceuticals Ltd.

1B Gurtnafleur Business Park,

Gurtnafleur, Clonmel, Co. Tipperary

Irlandia


12. NUMER(y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17273


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’ARigat 35 mg tabletkiMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Rigat 35 mg tabletki powlekane

Natrii risedronas


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vale Pharmaceuticals Ltd.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Exp:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE