OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Vagifem 10 mikrogramów tabletki dopochwowe


Estradiol2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka dopochwowa zawiera:

Estradiol 10 mikrogramów (w postaci estradiolu półwodnego)3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


    hypromeloza, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian i makrogol 60004. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


18 tabletek dopochwowych z aplikatorami 5909990809899

24 tabletki dopochwowe z aplikatorami 59099908099055. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dopochwowe

Należy zapoznać się z treścią ulotki.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIE SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w lodówce.
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI KONIECZNE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17259


13. NUMER SERII


Numer serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Vagifem 10 mikrogramów


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Vagifem 10 mikrogramów

Estradiol

Podanie dopochwowe


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novo Nordisk A/S


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


5. INNE

4