INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (TEKTUROWE PUDEŁKO, 3 blistry po 10 szt.)


(logo podmiotu odpowiedzialnego z nazwą podmiotu odpowiedzialnego)

AFLAVIC

600 mg, tabletki powlekane

(Diosminum)

1 tabletka powlekana zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan. Otoczka: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172).

30 tabletek powlekanychStosowanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:


Podmiot odpowiedzialny:

[logotyp Polfarmex S.A.]

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


Pozwolenie nr 15304

Numer serii:


OTC - Lek wydawany bez recepty.


Informacja podana brajlem: AFLAVIC, 600 mg

Kod: 5909990698424

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (TEKTUROWE PUDEŁKO, 1 pojemnik po 30 szt.)


(logo podmiotu odpowiedzialnego z nazwą podmiotu odpowiedzialnego)

AFLAVIC

600 mg, tabletki powlekane

(Diosminum)

1 tabletka powlekana zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan. Otoczka: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172).

30 tabletek powlekanychStosowanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:


Podmiot odpowiedzialny:

[logotyp Polfarmex S.A.]

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


Pozwolenie nr 15304

Numer serii:


OTC - Lek wydawany bez recepty.


Informacja podana brajlem: AFLAVIC, 600 mg

Kod: 5909990698417