Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Gripex V-caps

(Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum)

(300 mg + 25 mg + 5 mg),

kapsułki twarde


Skład:

1 kapsułka twarda zawiera:

substancje czynne: paracetamol 300,0 mg, kofeina 25,0 mg, chlorowodorek fenylefryny 5,0 mg; substancje pomocnicze: skrobia, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza żółty tlenek (E 172), błękit patentowy (E 131), żółcień chinolinowa (E 104).


Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40


Dostępne opakowania:

6 kapsułek w blistrze, 8 kapsułek w blistrze, 10 kapsułek w blistrze,12 kapsułek w blistrze,

20 kapsułek (2 blistry po 10 kapsułek), 24 kapsułki (2 blistry po 12 kapsułek). Blistry pakowane są w tekturowe pudełko z ulotką.


Spis treści ulotki:


  1. Co to jest Gripex V-caps i w jakim celu się go stosuje

  2. Zanim zastosuje się Gripex V-caps

  3. Jak stosować Gripex V-caps

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Przechowywanie leku Gripex V-caps

  6. Inne informacje


1. Co to jest Gripex V-caps i w jakim celu się go stosuje


Gripex V-caps to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym. Łagodzi objawy występujące podczas przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, katar, kichanie, uczucie ogólnego rozbicia.


2. Zanim zastosuje się Gripex V-caps


Nie należy przyjmować leku Gripex V-caps w przypadku:

Nie należy także stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania, w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, w czasie leczenia zydowudyną oraz w okresie ciąży i karmienia piersią.


Zachować szczególną ostrożność stosując Gripex V-caps

Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone, stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób: z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, rozrostem gruczołu krokowego, zespołem Raynaud’a, cukrzycą, chorobą wieńcową, przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki z grupy antagonistów receptorów β – adrenergicznych. W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.


Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku.


Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.


Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń mechanicznych.


Stosowanie innych leków

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kofeinę lub sympatykomimetyki, a także z: inhibitorami MAO (leki stosowane w niedociśnieniu tętniczym oraz w depresji), doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna), sympatykomimetykami (leki stosowane, np. w astmie) i hormonami tarczycy, z guanetydyną, mekamylaminą, metyldopą, rezerpiną, (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia) indometacyną (lek przeciwzapalny i przeciwbólowy), antagonistami receptorów β- adrenergicznych (stosownymi w niewydolności krążenia, nadciśnieniu tętniczym lub w chorobie niedokrwiennej serca.

Podawanie w skojarzeniu z ryfampicyną (lek przeciwbakteryjny stosowany, m.in. w gruźlicy), lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (działają nasennie i przeciwdrgawkowo) lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby powoduje zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby.

Przed zastosowaniem metoklopramidu (lek przeciwwymiotny i usprawniający czynność przewodu pokarmowego), cholinolityków (leki stosowane w chorobach oskrzeli, w skurczach mięsni gładkich przewodu pokarmowego, do rozszerzenia źrenic) doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny (lek przeciwrządowy), chinologów (leki przeciwbakteryjne), metoksalenu (lek przeciwłuszczycowy), meksyletyny (stosowane w zaburzeniach rytmu serca), werapamilu (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca i w nadciśnieniu), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, należy skonsultować się z lekarzem.
3. Jak stosować Gripex V-caps


Lek należy stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 kapsułki co 4-6 godz. (maksymalnie 12 kapsułek na dobę). Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.


W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


W przypadku pominięcia dawki

Lek służy do doraźnego łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana

Mogą wystąpić: nasilone nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

Mogą również wystąpić objawy takie jak: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, bladość powłok, zaburzenia oddychania, bezsenność. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina należy sprowokować wymioty i skontaktować się z lekarzem.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Gripex V-caps może powodować działania niepożądane. Należą do nich:


W przypadku doraźnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko.


U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.


5. Przechowywanie leku Gripex V-caps


Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i opakowaniu bezpośrednim (miesiąc/rok). Zastosowane oznakowanie dla blistra: EXP- termin ważności, LOT – numer serii.6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

US Pharmacia Sp. z o.o., Biuro w Warszawie: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, tel.: +48 (22) 543 60 00.Data opracowania ulotki: 16.09.2010r.

Strona 4 z 4