INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deflegmin

30 mg, tabletki

Ambroxoli hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: laktoza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 tabletek Kod EAN 5909990369317


5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA

Podanie doustne.

Szczegółowe dane dotyczące stosowania ­ w ulotce dołączonej do opakowania.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3693


13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Deflegmin 30 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Deflegmin

30 mg, tabletki

Ambroxoli hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ICN Polfa Rzeszów S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP


4. NUMER SERII

Lot


5. INNE