INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pyralgina Aqua

500 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Metamizolum magnesicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezu oraz substancje pomocnicze.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera żółcień pomarańczową. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 saszetek KOD EAN 59099907994975. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Droga podania: doustnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie stosować leku po terminie ważności.

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym


NA BÓL O DUŻYM NASILENIU8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


{logo} POLPHARMA

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1718213. NUMER SERII


Nr serii14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek dostępny bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Pyralgina AquaMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Saszetka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pyralgina Aqua

500 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Metamizolum magnesicum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


{logo} POLPHARMA3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności4. NUMER SERII


Nr serii5. INNE


Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym


NA BÓL O DUŻYM NASILENIU


Sposób użycia:

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.