INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko (dla blistra Aluminium/ Aluminium)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i lecytynę (olej sojowy) (E 322).

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813193


10 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813209


14 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813223


20 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813230


28 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813247


30 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813254


50 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813261


56 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813278


60 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813285


90 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 59099908132925. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited, 5th Floor, 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Wielka Brytania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 17243


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Klepisal, 75 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko (dla blistra PVC/PE/PVDC -Aluminium)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i lecytynę (olej sojowy) (E 322).

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813070


10 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813087


14 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813094


20 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813100


28 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813124


30 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813131


50 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813148


56 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813155


60 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813162


90 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 59099908131795. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited, 5th Floor, 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Wielka Brytania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 17243


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Klepisal, 75 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 7 tabletek (opakowanie z kalendarzem)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nd.


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister 10 tabletek (opakowanie bez kalendarza)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko (dla pojemnika do tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i lecytynę (olej sojowy) (E3 22).

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990813186


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Uwaga ! Pojemnik zawiera substancję pochłaniającą wilgoć. Nie wolno go połykać.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited, 5th Floor, 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Wielka Brytania12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 17243


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Klepisal, 75 mg
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Etykieta pojemnika1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Klepisal, 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu wodorosiarczanu).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także laktozę i lecytynę (olej sojowy) (E 322).

Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


100 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Uwaga ! Pojemnik zawiera substancję pochłaniającą wilgoć. Nie wolno go połykać.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Alchemia Limited, 5th Floor, 86 Jermyn Street, London SW1Y 6AW, Wielka Brytania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 17243


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Klepisal, 75 mg