INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe - blistry1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

20 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka powlekana zawiera 20 mg escytalopramu w postaci szczawianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane


14 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801503


20 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801534


28 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801541


30 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801558


50 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801565


56 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801572


60 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801589


100 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801596


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biogened S.A.

ul. Pojezierska 99

91-342 Łódź

Polska


12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17203


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Deprigen 20 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

20 mg, tabletki powlekane


Escitalopramum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biogened S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:


4. NUMER SERII

Lot:


5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe – POJEMNIK HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

20 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 tabletka powlekana zawiera 20 mg escytalopramu w postaci szczawianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane


100 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801602


200 tabletek powlekanych kod EAN 5909990801633


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Biogened S.A.

ul. Pojezierska 99

91-342 Łódź

Polska


12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17203


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Deprigen 20 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


POJEMNIK HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Deprigen

20 mg, tabletki powlekane


Escitalopramum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biogened S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:


4. NUMER SERII

Lot:


5. INNE