INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


CHLOE

2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane

(Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana żółtopomarańczowa zawiera jako substancje czynne: 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu.


Białe tabletki (placebo) nie zawierają substancji czynnych.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niewykorzystany lek należy zwrócić do apteki.


  1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 11733


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Chloe

((kod EAN: 5909990334889))

Zentiva ((logo))


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


CHLOE

2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane

(Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana żółtopomarańczowa zawiera jako substancje czynne: 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu.


Białe tabletki (placebo) nie zawierają substancji czynnych.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


3 x 28 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niewykorzystany lek należy zwrócić do apteki.


  1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 11733


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Chloe

((kod EAN: 5909990334896))

Zentiva ((logo))


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

(blister)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


CHLOE

2 mg + 0,035, tabletki powlekane

(Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


  1. INNE


oznaczenie dni tygodnia


Uwaga: Tabletki w polach oznaczonych jasnym kolorem należy stosować po zakończeniu przyjmowania tabletek w polach oznaczonych ciemnym kolorem.