INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Padolten, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


Blister:

10 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806263

20 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806270

30 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806287

60 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806294

90 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806300


Pojemnik na tabletki:

10 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806324

100 tabletek powlekanych kod EAN 59099908063315. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Połykać w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


Pojemnik na tabletki:

Pojemnik należy wyrzucić 50 dni po pierwszym otwarciu. Użyj do:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Billev Pharma ApS

Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris

Dania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1725413. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Padolten 37,5 mg+325 mg tabletki powlekane


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Padolten, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Billev Pharma ApS3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Samoprzylepna papierowa etykieta (pojemnik na tabletki)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Padolten, 37,5 mg+325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana

10 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806324

100 tabletek powlekanych kod EAN 59099908063315. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Połykać w całości. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


Pojemnik na tabletki:

Pojemnik należy wyrzucić 50 dni po pierwszym otwarciu. Użyj do:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Billev Pharma ApS

Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris

Dania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1725413. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


5