ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKANoctissin, 0,1 mg, tabletki

Noctissin, 0,2 mg, tabletki


(Desmopressini acetas)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,
w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Spis treści ulotki:


  1. Co to jest lek Noctissin i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noctissin

  3. Jak stosować lek Noctissin

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Noctissin

  6. Inne informacje1. CO TO JEST NOCTISSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Substancja (substancja czynna), która sprawia, że tabletki działają, zwana jest desmopresyną. Desmopresyna jest lekiem przeciwmoczopędnym, który zmniejsza ilość moczu produkowanego przez nerki.


Lek Noctissin jest stosowany w leczeniu:


Ważne: nie należy mylić z cukrzycą.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NOCTISSIN


Kiedy nie stosować leku Noctissin:Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Noctissin:Stosowanie innych leków


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Dotyczy to zwłaszcza:


Leki te zwiększają ryzyko gromadzenia się wody, która rozcieńcza sól w organizmie.


Stosowanie leku Noctissin z jedzeniem i piciemCiąża i karmienie piersią


Lek Noctissin może być stosowany podczas karmienia piersią, ale podczas ciąży powinien być stosowany tylko jeśli zaleci to lekarz. Istnieje jedynie ograniczone doświadczenie związane ze stosowaniem leku Noctissin u pacjentek w ciąży z moczówką prostą.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn


Brak jest dowodów wskazujących, że lek Noctissin zaburza zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Noctissin

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku..


3. JAK STOSOWAĆ LEK NOCTISSIN


Lek Noctissin należy zawsze stosować dokładnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Zwykle stosowane dawki:


Dorośli i dzieci - 0,1 mg trzy razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku w zależności od tego, jak dobrze kontrolowane są objawy.


Dzieci w wieku powyżej 5 lat – 0,2 mg podawane przed snem. Lekarz może zwiększyć dawkę leku do 0,4 mg przed snem w zależności od tego jak dobrze moczenie nocne jest kontrolowane. W leczeniu długoterminowym konieczna jest normalna kontrola, zalecana co trzy miesiące poprzez włączenie tygodniowej przerwy od leczenia.


Dorośli – 0,1 mg przed snem. Dawka może zostać zwiększona to 0,2 mg i później do maksymalnej 0,4 mg po 1 tygodniu przerwy.

Przed rozpoczęciem leczenia należy dokonać pomiaru produkowanego moczu. Jeśli nokturia nie ustąpi po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ leczenie powinno być przerwane.


Pacjenci w podeszłym wieku – leczenie nokturii u pacjentów w podeszłym wieku nie jest zalecane. Jeżeli lekarz zdecyduje o leczeniu pacjenta, powinno zostać oznaczone stężenie sodu we krwi pacjenta przed rozpoczęciem leczenia i 3 dni po rozpoczęciu leczenia, w przypadku jeżeli dawka zostanie zwiększona i w każdym czasie, kiedy lekarz uzna to za konieczne.


Podczas stosowania tego leku w moczeniu nocnym lub nokturii należy ograniczyć spożycie płynów do minimum w okresie 1 godziny przed przyjęciem tabletki aż do 8 godzin po przyjęciu.


Zastosowanie większej dawki leku Noctissin niż zalecana


Przedawkowanie leku może wydłużyć działanie desmopresyny i zwiększyć ryzyko zatrzymania wody w organizmie oraz zmniejszyć stężenie sodu we krwi. Objawy poważnego zatrzymania wody
w organizmie obejmują napady drgawkowe i utratę przytomności.

Jeśli pacjent przyjmie więcej tabletek leku Noctissin niż przepisano, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym oddziałem ratunkowym.


Pominięcie zastosowania leku Noctissin


Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Noctissin


Pacjent może zmienić leczenie na inne lub przerwać terapię tylko wtedy, gdy zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Noctissin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Należy przerwać stosowanie leku Noctissin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane:Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli wystąpią którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NOCTISSIN


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie przechowywać leku Noctissin w temperaturze powyżej 30°C.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym
w celu ochrony przed wilgocią. Pochłaniacza wilgoci nie należy usuwać.


Nie stosować leku Noctissin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie EXP.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Noctissin


Każda tabletka leku Noctissin 0,1 mg zawiera 0,1 mg octanu desmopresyny.

Każda tabletka leku Noctissin 0,2 mg zawiera 0,2 mg octanu desmopresyny.Jak wygląda lek Noctissin i co zawiera opakowanie


Noctissin 0,1 mg: tabletki są białe, okrągłe, z linią podziału po jednej stronie i wytłoczeniem „D1” po drugiej stronie. Średnica 8 mm.


Tabletkę można podzielić na połowy, w celu ułatwienia połknięcia tabletki. Obie połowy tabletki należy przyjąć razem.


Noctissin 0,2 mg: tabletki są białe, okrągłe, z linią podziału po jednej stronie i wytłoczeniem „D2” po drugiej stronie. Średnica 8 mm.


Tabletkę można podzielić na połowy.


Tabletki są pakowane w plastikowe pojemniki zawierające 30, 60, 90 tabletek.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


Wytwórca

Inpac AS

Gjellebekkstubben 10,

3420 Lierskogen

NorwegiaW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Actavis Polska sp. z o.o.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tel. + 48 22 5122900

Fax + 48 22 5122997Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-06
5