ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Linezolid Teva, 600 mg, tabletki powlekane

Linezolid


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.SPIS TREŚCI ULOTKI:

1. Co to jest Linezolid Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Linezolid Teva

3. Jak zażywać Linezolid Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Linezolid Teva

6. Inne informacje1. CO TO JEST Linezolid Teva I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU Linezolid Teva


Kiedy nie zażywać leku Linezolid TevaLinezolid Teva może nie być właściwym lekiem dla pacjenta, który odpowie twierdząco (‘Tak’) na którekolwiek z podanych poniżej pytań. W takim przypadku należy o tym poinformować lekarza, który zbada ogólny stan zdrowia i ciśnienie krwi pacjenta przed rozpoczęciem leczenia oraz będzie je kontrolować w trakcie trwania leczenia lub może zdecydować o zastosowaniu innego, bardziej odpowiedniego leczenia. W razie wątpliwości co do odpowiedzi na poniższe pytania, należy skonsultować się z lekarzem.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Linezolid Teva


Jeżeli u pacjenta występują wymienione niżej zaburzenia, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku:


W trakcie leczenia lekiem Linezolid Teva należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią:


W trakcie lub po zakończeniu leczenia antybiotykami, w tym lekiem Linezolid Teva, u pacjenta może wystąpić biegunka. Jeżeli jest ona ciężka lub uporczywa, lub zaobserwuje się śluz lub krew w kale, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Linezolid Teva i skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować w takim przypadku leków hamujących lub spowalniających pracę jelit.


Stosowanie z innymi lekami


Istnieje ryzyko interakcji leku Linezolid Teva z innymi lekami, które mogą powodować działania niepożądane, takie jak zmiany ciśnienia krwi, temperatury ciała lub akcji serca.


Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich dwóch tygodni którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ nie należy stosować leku Linezolid Teva u pacjentów leczonych tymi lekami aktualnie lub w ostatnim czasie (patrz również punkt 2 „Kiedy nie zażywać leku Linezolid Teva”):


Jeśli pacjent stosuje leki wymienione poniżej, również powinien poinformować o tym lekarza. Lekarz może podtrzymać decyzję o przepisaniu pacjentowi leku Linezolid Teva, ale będzie potrzebne zbadanie ogólnego stan zdrowia i ciśnienia krwi pacjenta przed rozpoczęciem i przeprowadzanie kontroli w trakcie trwania leczenia. W innych przypadkach lekarz może zadecydować o zastosowaniu innego, bardziej odpowiedniego leczenia.


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Linezolid Teva z jedzeniem i piciem


Jeżeli po jedzeniu lub piciu wystąpi u pacjenta pulsujący ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Ciąża i karmienie piersią


Wpływ Linezolid Teva na kobietę w ciąży nie jest znany. Dlatego leku tego nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zaleci go lekarz. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub stara się zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.


Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Linezolid Teva, ponieważ przenika on do mleka matki i może oddziaływać na dziecko.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Linezolid Teva może powodować zawroty głowy. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Należy pamiętać, że złe samopoczucie ma wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Linezolid Teva


Każda tabletka powlekana zawiera 185,73 mg laktozy. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Linezolid Teva.3. JAK ZAŻYWAĆ Linezolid Teva


Dorośli

Lek Linezolid Teva należy zawsze zażywać ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Standardowa dawka leku Linezolid Teva to jedna tabletka (600 mg linezolidu) dwa razy na dobę (co dwanaście godzin). Tabletkę należy połknąć popijając wodą.


Jeśli pacjent jest dializowany, powinien zażyć Linezolid Teva po zakończeniu sesji dializy.


Kuracja trwa zazwyczaj od 10 do 14 dni, ale może trwać do 28 dni. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego leku przez okres dłuższy niż 28 dni nie zostały ustalone. Lekarz decyduje o tym, jak długo powinno trwać leczenie.


Podczas stosowania leku Linezolid Teva lekarz powinien zlecać regularne wykonywanie badań krwi, aby kontrolować morfologię krwi. Jeśli lek Linezolid Teva jest stosowany przez okres dłuższy niż 28 dni, lekarz powinien zlecić badanie wzroku pacjenta.


Dzieci i młodzież

Nie zaleca się zwykle stosowania leku Linezolid Teva u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Linezolid Teva


Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Pominięcie zażycia leku Linezolid TevaPrzerwanie stosowania leku Linezolid Teva


Ważne jest, aby kontynuować zażywanie leku Linezolid Teva, chyba że lekarz zaleci zaprzestanie leczenia. Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek i powrócą objawy początkowe choroby, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


W razie wątpliwości lub pytań związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Linezolid Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Jeśli w trakcie stosowania leku Linezolid Teva pacjent zauważy wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.


U pacjentów przyjmujących Linezolid Teva przez okres dłuższy niż 28 dni zgłaszano występowanie drętwienia, mrowienia oraz nieostrego widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):


Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):


Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000) lub działania niepożądane o nieznanej częstości:

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Linezolid Teva
6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Linezolid TevaJak wygląda lek Linezolid Teva i co zawiera opakowanieNie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

tel.: (22) 345 93 00


Wytwórca

TEVA UK Ltd.,

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG, Wielka Brytania


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2031 GA Haarlem

Holandia


TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Francja


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Węgry


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Węgry


TEVA Czech Industries s.r.o

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava-Komárov

Republika CzeskaLek został zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Węgry

Linezolid-Teva 600 mg filmtabletta

Austria

Linezolid Teva 600 mg Filmtabletten

Bułgaria

ZOLINID Teva 600 mg Film-coated tablets

Czechy

Linezolid Teva 600 mg potahované tablety

Dania

Linezolid Teva

Hiszpania

Linezolid Teva 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finlandia

Linezolid Teva 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Irlandia

Linezolid Teva 600 mg Film-coated Tablets

Norwegia

Linezolid Teva 600 mg tabletter, filmdrasjerte

Polska

Linezolid Teva

Portugalia

Linezolida Teva

Rumunia

Linezolid Teva 600 mg comprimate filmate

Słowenia

Linezolid Teva 600 mg filmsko obložene tablete

Słowacja

Linezolid-Teva 600 mg


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-047