INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Linezolid Teva, 600 mg, tabletki powlekane

Linezolidum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg linezolidu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


1 tabletka powlekana 5909990798377

10 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798384

20 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798391

30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798407

50 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798438

60 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798445

100 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990798452


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17124


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


((Informacja podana brajlem))

Linezolid Teva 600 mg tabletki powlekane

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Linezolid Teva, 600 mg, tabletki powlekane

Linezolidum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot: