ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki ostrożnie.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

  3. Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY SASZETKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi

refluks żołądkowo-przełykowy”, który tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni

treści żołądkowej zapobiegając cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje ból

i uczucie dyskomfortu w przełyku.


Gaviscon o smaku mięty Saszetki jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-

-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po

posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem

przełyku.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GAVISCON O SMAKU MIĘTY SASZETKI


Nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki jeśli

- u pacjenta stwierdzono reakcje alergiczne (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku

objawiające się jako trudności w oddychaniu lub wysypki skórne (patrz dalsze informacje na pełnej

liście działań niepożądanych).


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (6,2 mmol/10 ml), wapnia (1,6 mmol/10 ml).

Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni

skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.


Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego,

gdyż wówczas ten lek może być mniej skuteczny.


Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki z innymi lekami

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.


Ważne informacje o niekórych składnikach leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje

alergiczne (również opóźnione).3. JAK STOSOWAĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY SASZETKI


Do stosowania doustnego.


Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: jedna lub dwie saszetki

po posiłkach i przed snem lub jak zalecono (do czterech razy na dobę).


Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować wzdęcie brzucha. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się

z lekarzem.


Pominięcie zażycia leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować podwójnej dawki przy kolejnym jego

podaniu. Należy kontynuować leczenie tak jak dotychczas.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Gaviscon o smaku mięty Saszetki może powodować działania niepożądane, chociaż

nie u każdego one wystąpią.


Jeśli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PrzechowywaĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY SASZETKI


PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.


Nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki po upływie terminu ważności (miesiąc/rok) zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po napisie „EXP”. Data oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Nie przechowywać powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać

w lodówce ani nie zamrażać.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Substancjami czynnymi leku w każdej saszetce (10) ml są 500 mg alginianu sodu, 267 wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

Inne składniki leku to karbomer, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna

sodowa, sodu wodorotlenek, naturalny aromat miętowy oraz woda oczyszczona.

Lek ten nie zawiera cukru i glutenu.


Jak wygląda lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki i co zawiera opakowanie

Gaviscon o smaku mięty Saszetki jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 lub 36 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki


Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS

Wielka Brytania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-10

3