INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RIVALLER, 3 mg, kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera lecytynę sojową.

Należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek, twardych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa, Polska


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17119

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

RIVALLER 3 mg


Kod EAN 5909990808397


INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RIVALLER, 3 mg, kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera lecytynę sojową.

Należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


56 kapsułek, twardych


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa, Polska


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17119

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

RIVALLER 3 mgKod EAN 5909990808403

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


RIVALLER, 3 mg, kapsułki, twarde

(Rivastigminum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo SymPhar


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela