INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKOZomexil

12 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Formoteroli fumaras dihydricusKażda kapsułka twarda zawiera 12 mikrogramów (μg) formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Zawiera również laktozę jednowodną, żelatynę.


60 kapsułek + 1 inhalator


Podanie wziewne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Termin ważności (EXP):


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią.


Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Niemcy


Pozwolenie nr 17095

Numer serii (Lot):


Rp - Lek wydawany na receptę.


Instrukcja użycia: patrz załączona ulotka.


Logo Novartis


Kod EAN: 5909990805303


Informacja podana brajlem: Zomexil

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA BLISTRACH

BLISTERZomexil

12 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Formoteroli fumaras dihydricus

Tylko do podawania wziewnego

EXP

Lot


Novartis Pharma GmbH

Logo Novartis