ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


GLUCTAM MR 30 mg

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek GLUCTAM MR 30 mg i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GLUCTAM MR 30 mg

 3. Jak stosować lek GLUCTAM MR 30 mg

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek GLUCTAM MR 30 mg

 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK GLUCTAM MR 30 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


GLUCTAM MR 30 mg jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

GLUCTAM MR 30 mg jest stosowany w leczeniu pewnej postaci cukrzycy (cukrzycy typu 2) u osób dorosłych, kiedy przestrzeganie samej diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi. 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLUCTAM MR 30 mg


Kiedy nie stosować leku GLUCTAM MR 30 mg:Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek GLUCTAM MR 30 mg

Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących leczenia, żeby osiągnąć właściwe stężenie cukru we krwi. Oznacza to, że oprócz regularnego zażywania tabletek, należy przestrzegać diety, wykonywać ćwiczenia fizyczne i, gdy jest konieczne, zmniejszyć masę ciała.


Podczas leczenia gliklazydem konieczne jest regularne oznaczanie stężenia cukru we krwi (i ewentualnie w moczu) oraz oznaczanie również glikozylowanej hemoglobiny (HbA1c).


Ryzyko zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone podczas pierwszych tygodni leczenia. Z tego względu szczególnie konieczna jest dokładna kontrola lekarska.


Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić, jeśli:

- pacjent przyjmuje posiłki nieregularnie lub pomija posiłki;

- pacjent pości;

- pacjent jest niedożywiony;

- pacjent zmienia dietę;

- pacjent zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie węglowodanów nie jest wystarczające;

- pacjent spożywa alkohol, zwłaszcza, gdy pomija posiłki;

- pacjent zażywa w tym samym czasie inne leki lub naturalne preparaty;

- pacjent przyjmuje za duże dawki gliklazydu;

- u pacjenta występują szczególne zaburzenia hormonalne (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy);

- czynność nerek lub wątroby jest poważnie osłabiona.


Jeśli pacjent ma małe stężenie cukru we krwi, mogą wystąpić następujące objawy:

ból głowy, silny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, zaburzenia snu, niepokój, agresywność, osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy lub widzenia, drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezsilność.

Mogą także wystąpić następujące objawy: pocenie się, wilgotna skóra, lęk, szybkie lub nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować (dławica piersiowa).


Jeśli stężenie cukru we krwi dalej się zmniejsza, może wystąpić znaczne splątanie (majaczenie), drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech, wolne bicie serca, pacjent może stracić przytomność.


W większości przypadków objawy małego stężenia cukru we krwi znikają bardzo szybko, gdy pacjent spożyje trochę cukru, np. tabletki z glukozą, kostki cukru, wypije słodki sok, osłodzoną herbatę.

Z tego względu należy zawsze nosić przy sobie pewne produkty z cukrem (tabletki z glukozą, kostki cukru). Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli spożycie cukru nie pomaga lub jeśli objawy powracają.


Objawy małego stężenia cukru mogą nie wystąpić, mogą być słabo zaznaczone lub rozwijać się bardzo powoli, lub pacjent może nie być świadomy, że stężenie cukru we krwi zmniejszyło się. Może się to zdarzyć, gdy pacjent jest w podeszłym wieku i przyjmuje pewne leki (np. działające na ośrodkowy układ nerwowy i beta-adrenolityki).

W stresujących sytuacjach (np. wypadki, operacje chirurgiczne, gorączka, itd.) lekarz tymczasowo może zmienić leczenie na terapię insuliną.


Objawy dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić, gdy gliklazyd nie zmniejszył jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosował się do planu leczenia zaleconego przez lekarza lub w szczególnych stresujących sytuacjach. Może to być pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry i zmniejszona aktywność.


Jeśli wystąpią te objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Jeśli w przeszłości u kogoś z rodziny lub u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) - (nieprawidłowe czerwone krwinki), może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna). Przed zażyciem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.


GLUCTAM MR 30 mg nie zalecany do stosowania u dzieci z powodu braku danych.


Stosowanie z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty, ponieważ mogą one oddziaływać z lekiem GLUCTAM MR 30 mg.

Działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi gliklazydu może być nasilone, a objawy małego stężenia cukru we krwi mogą wystąpić, kiedy jest przyjmowany jeden z następujących leków:

- inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina);

- antybiotyki (sulfonamidy);

- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub niewydolności serca (beta-adrenolityki, inhibitory ACE, takie jak kaptopryl czy enalapryl);

- leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol);

- leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (leki blokujące receptory H2);

- leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO);

- leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen);

- leki zawierające alkohol.Następujące leki mogą zmniejszać działanie gliklazydu i powodować zwiększone stężenie cukru we krwi:

- leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna);

- leki przeciwzapalne (kortykosteroidy);

- leki stosowane w leczeniu astmy lub stosowane podczas porodu (dożylnie podawany salbutamol,

rytodryna, terbutalina);

- leki stosowane w leczeniu chorób piersi, ciężkich krwawień miesiączkowych i endometriozy (danazol).


GLUCTAM MR 30 mg może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).


Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania innego produktu leczniczego. Jeśli pacjent idzie do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek GLUCTAM MR 30 mg.


Stosowanie leku GLUCTAM MR 30 mg z jedzeniem i piciem

Lek GLUCTAM MR 30 mg można przyjmować z jedzeniem i bezalkoholowymi napojami.

Nie zaleca się picia alkoholu, ponieważ może to zmienić kontrolę cukrzycy w nieprzewidywalny sposób.


Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku GLUCTAM MR 30 mg w czasie ciąży. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, powinna poinformować lekarza, który może zalecić bardziej odpowiednie leczenie.


Nie wolno stosować leku GLUCTAM MR 30 mg podczas karmienia piersią.


Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest za małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia), lub jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia jako wynik nieprawidłowego stężenia cukru we krwi, zdolność koncentracji albo reakcji może być zaburzona. Należy pamiętać, że pacjent może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych osób (np. podczas prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn).

Należy zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdu:

- jeżeli małe stężenie cukru (hipoglikemia) występuje często;

- jeżeli objawy małego stężenia cukru (hipoglikemii) są bardzo małe lub ich brak. 1. JAK STOSOWAĆ LEK GLUCTAM MR 30 mg


Dawkowanie

Zawsze należy stosować lek GLUCTAM MR 30 mg zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę ustala lekarz, w zależności od stężenia cukru we krwi i w moczu.

Wszelkie zmiany związane z czynnikami zewnętrznymi (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, stres) lub poprawa kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany dawek gliklazydu.

Zazwyczaj dawka wynosi od jednej do czterech tabletek (maksymalnie 120 mg), przyjmowanych doustnie w

pojedynczej dawce w czasie śniadania. Dawka zależy od reakcji organizmu na leczenie.

W leczeniu skojarzonym lekiem GLUCTAM MR 30 mg z metforminą, inhibitorem alfa-glukozydazy lub insuliną dawka zostanie indywidualnie dobrana przez lekarza.


W przypadku wrażenia, że działanie leku GLUCTAM MR 30 mg jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości. Nie należy ich rozgryzać.

Tabletkę(i) należy popić szklanką wody w porze śniadania (najlepiej codziennie o tej samej porze). Zawsze należy zjeść posiłek po przyjęciu tabletki(ek).


Zażycie większej niż zalecana dawki leku GLUCTAM MR 30 mg

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Objawy przedawkowania są objawami małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) i zostały

opisane w punkcie 2. W takich sytuacjach może pomóc zjedzenie cukru (4 do 6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju, a następnie zjedzenie przekąski lub posiłku. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast poinformować lekarza oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo należy postąpić, jeśli ktoś, np. dziecko, przyjął ten lek przypadkowo. Nieprzytomnym pacjentom nie wolno podawać jedzenia lub napojów.

Należy upewnić się, że zawsze jest wcześniej poinformowana osoba, która może wezwać lekarza w razie nagłego wypadku.


Pominięcie zażycia leku GLUCTAM MR 30 mg

Ważne jest, aby przyjmować lek codziennie, ponieważ regularnie stosowany lek działa lepiej.

Jednakże, jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku GLUCTAM MR 30 mg, następną dawkę powinien przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku GLUCTAM MR 30 mg

Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania tego leku.

Przerwanie leczenia może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię).


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek GLUCTAM MR 30 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Najczęściej obserwowanym objawem niepożądanym jest małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Objawy przedmiotowe i podmiotowe opisane są w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek GLUCTAM MR 30 mg”.

Jeśli objawy te pozostaną bez leczenia, mogą przejść w senność, utratę przytomności lub śpiączkę. Jeśli występujące zmniejszenie stężenia cukru we krwi jest znaczne lub przedłuża się, nawet jeśli jest tymczasowo kontrolowane przez podanie cukru, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.


Zaburzenia wątroby

Obserwowano pojedyncze przypadki zaburzonej czynności wątroby, która może powodować zażółcenie skóry i oczu. W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku. Lekarz zadecyduje, czy przerwać leczenie.


Zaburzenia skóry

Obserwowano reakcje skórne, takie jak wysypka, zaczerwienienie, świąd i pokrzywka. Mogą wystąpić także ciężkie reakcje skórne.


Zaburzenia krwi

Zmniejszenie liczby krwinek we krwi (np. płytek krwi, czerwonych i białych krwinek) może spowodować bladość, przedłużone krwawienie, siniaki, bóle gardła i gorączkę. Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.


Zaburzenia pokarmowe

Bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcia. Objawy te można zmniejszyć stosując lek GLUCTAM MR 30 mg razem z posiłkiem jak zalecano.


Zaburzenia oka

Może być zaburzone widzenie, zwłaszcza na początku leczenia. To działanie jest związane ze zmianami stężenia cukru we krwi.


W przypadku pochodnych sulfonylomocznika opisywano przypadki znacznych zmian liczby krwinek białych i alergiczne zapalenie ściany naczyń. Obserwowane objawy uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka) w większości przypadków ustąpiły po odstawieniu pochodnych sulfonylomocznika, niemniej jednak mogą prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby w pojedynczych przypadkach.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLUCTAM MR 30 mg


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku GLUCTAM MR 30 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek GLUCTAM MR 30 mg

- Substancją czynną leku jest gliklazyd. Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.

- Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, maltodekstryna, hypromeloza 100 cP, hypromeloza 4000 cP, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.


Jak wygląda lek GLUCTAM MR 30 mg i co zawiera opakowanie

GLUCTAM MR 30 mg występuje w postaci białych, podłużnych tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, z wytłoczeniem „DIA 30” z jednej strony i „” z drugiej strony. Tabletki są dostępne w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka po 60 lub 90 tabletek.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapeszt

Węgry


Wytwórca

Les Laboratoires Servier Industrie (LSI)

905 route de Saran

45520 Gidy

Francja


lub


Servier (Ireland) Industries Ltd (SII)

Gorey Road Arklow, Co. Wicklow

Irlandia


lub


ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6 B

03-236 Warszawa


lub


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapeszt

WęgryW celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44C

01-797 Warszawa

Nr telefonu: (22) 326-04-00


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria

GLUCTAM Mr 30 mg

Belgia

Gliclazide Servier 30 mg

Republika Czeska

GLICLAZIDE 30 mg MR SERVIER

Dania

Gliclazide uno Servier

Estonia

GLICLAZIDE MR SERVIER

Francja

Gliclazide Biogaran 30 mg

Niemcy

Gliclazide Servier 30 mg

Węgry

GLUCTAM 30 mg

Irlandia

Gliclazide Servier 30 mg Mr

Włochy

Dramion 30 mg

Łotwa

GLICLAZIDE MR SERVIER

Litwa

GLICLAZIDE MR SERVIER

Holandia

Gliclazide Servier 30 mg

Polska

GLUCTAM MR 30 mg

Portugalia

Gliclazida Servier Lm 30 mg

Republika Słowacka

GLUCTAM MR 30 mg

Słowenia

GLUCTAM MR 30 mg

Hiszpania

Gliclazida Servier 30 mg

Wielka Brytania

Gliclazide Servier 30 mg Mr


Data zatwierdzenia ulotki: 14.07.2010 r.

7