ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


NATECAL D3 600 mg + 400 IU tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Calcium + CholecalciferolumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.


Spis treści ulotki:1. CO TO JEST NATECAL D3 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 zawierają dwie substancje czynne: węglan wapnia i witaminę D3. Zarówno wapń, jak i witamina D3 występują w diecie, zaś witamina D jest również wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 mogą być przepisywane przez lekarza w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu niedoboru witaminy D i (lub) wapnia.


Lek Natecal D3 stosuje się:

- w leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku

- w połączeniu z leczeniem osteoporozy u pacjentów z niedoborem wapnia i witaminy D3 lub, u których występuje wysokie ryzyko ich niedoboru.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU NATECAL D3


Kiedy nie zażywać leku Natecal D3Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Natecal D3Zażywanie leku Natecal D3 z innymi lekami


Nie należy przyjmować tego leku bez porozumienia z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli pacjent przyjmuje również:


Ciąża i karmienie piersią


Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Natecal D3 można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie z zalecenia lekarza.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Natecal D3


Produkt zawiera: aspartam (E951), laktozę, uwodorniony olej sojowy, sacharozę.


Produkt zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Fenyloalanina może być szkodliwa dla osób chorych na fenyloketonurię.


Produkt zawiera laktozę i sacharozę, dlatego jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego.


Produkt zawiera olej sojowy, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono alergię na orzechy ziemne, nie powinien on stosować tego produktu leczniczego.3. JAK ZAŻYWAĆ NATECAL D3


Natecal D3 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Zazwyczaj stosowana dawka leku Natecal D3 u dorosłych i osób w podeszłym wieku to jedna tabletka dwa razy na dobę (np. jedna tabletka rano i jedna wieczorem), najlepiej podczas posiłku.


Tabletki można umieścić w ustach bez wody i ssać, nie należy ich połykać w całości.


W ciągu kilku minut pacjent odczuje, że tabletka się rozpuszcza; towarzyszyć temu będzie delikatne musowanie.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Natecal D3


Należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli jest to niemożliwe, należy udać się na pogotowie lub do najbliższego szpitalnego oddziału zatruć, biorąc ze sobą pozostałe tabletki i opakowanie.


Pominięcie zażycia leku Natecal D3


Należy przyjąć lek jak najszybciej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się już godzina planowanego przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować stosowanie leku w zwykły sposób. Nie należy przyjmować dwóch dawek równocześnie.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Natecal D3 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (z częstością od 1 do 10 na 1 000 pacjentów):


Następujące działania niepożądane występują rzadko (z częstością od 1 do 10 na 10 000 pacjentów):


Częstość występowania następujących działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NATECAL D3
6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Natecal D3Jak wygląda lek Natecal D3 i co zawiera opakowanie


Produkt ma postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.


Tabletka ma kształt okrągły ze ściętymi brzegami, barwę od białej do prawie białej.


Pojemnik do tabletek zawiera 60 tabletek.


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny:

ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Duna u. 1, H-1056 Budapeszt

Węgry


Wytwórca:

ITALFARMACO S.p.A. - Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, Włochy

Tel. + 39 02 64431

Faks + 39 02644346

e-mail: [email protected]


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-06-15


4