ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Diohespan forte, 600 mg, tabletki

Diosminum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Diohespan forte ostrożnie.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Diohespan forte tabletki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diohespan forte

3. Jak stosować lek Diohespan forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Diohespan forte

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK DIOHESPAN FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Diohespan forte zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.


Wskazania do stosowania leku:

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

(hemoroidy).2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIOHESPAN FORTE


Kiedy nie stosować leku Diohespan forte

z pozostałych składników leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diohespan forte

Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.


Stosowanie leku Diohespan forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Diohespan forte z jedzeniem i piciem

Lek Diohespan forte należy przyjmować podczas posiłków.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Diohespan forte do mleka matki stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK DIOHESPAN FORTE


Lek do podawania doustnego.

Lek Diohespan forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 5 tabletek na dobę przez 4 dni, a następnie
3 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diohespan forte

Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Pominięcie zastosowania leku Diohespan forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Diohespan forte

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Diohespan forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane zostały opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą konwencją:

bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób),

często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób),

niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób),

rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób),

bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 osób).


Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie,

wysypka, świąd, pokrzywka.

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek DIOHESPAN FORTE


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Diohespan forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Diohespan forte

Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 600 mg diosminy.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.


Jak wygląda lek Diohespan forte i co zawiera opakowanie

Diohespan forte ma postać tabletek.


Jeden blister zawiera 10 tabletek.

20 tabletek (dwa blistry), 30 tabletek (trzy blistry) lub 60 tabletek (sześć blistrów) pakowane jest wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowe pudełko.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

ul. Szkolna 31

95-054 Ksawerów


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-06-15


3