INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE (20 ml)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, zawiera sól sodową piperacyliny w ilości odpowiadającej 2 g piperacyliny i sól sodową tazobaktamu w ilości odpowiadającej 0,25 g tazobaktamu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.


1 × 20 ml ((kod EAN)) 5909990794966

10 × 20 ml ((kod EAN)) 59099907949735. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie mieszać ani nie podawać produktu razem z jakimkolwiek aminoglikozydem i nie należy rozpuszczać ani rozcieńczać produktu w roztworze Ringera z mleczanami (roztwór Hartmann’a). Informacje na temat zgodności z rozcieńczalnikami i innymi lekami, patrz ulotka dla pacjenta.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania i okres ważności odtworzonego produktu – patrz ulotka dla pacjenta.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1700213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz – Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


((Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.))


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA (20 ml)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, zawiera sól sodową piperacyliny w ilości odpowiadającej 2 g piperacyliny i sól sodową tazobaktamu w ilości odpowiadającej 0,25 g tazobaktamu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


fiolka 20 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie mieszać ani nie podawać produktu razem z jakimkolwiek aminoglikozydem i nie należy rozpuszczać ani rozcieńczać produktu w roztworze Ringera z mleczanami (roztwór Hartmann’a). Informacje na temat zgodności z rozcieńczalnikami i innymi lekami, patrz ulotka dla pacjenta.8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania i okres ważności produktu po rozpuszczeniu – patrz ulotka dla pacjenta.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU13. NUMER SERII


Lot:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE (50 ml)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, zawiera sól sodową piperacyliny w ilości odpowiadającej 4 g piperacyliny i sól sodową tazobaktamu w ilości odpowiadającej 0,5 g tazobaktamu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.


1 × 50 ml ((kod EAN)) 5909990795000

10 × 50 ml ((kod EAN)) 59099907950245. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie mieszać ani nie podawać produktu razem z jakimkolwiek aminoglikozydem i nie należy rozpuszczać ani rozcieńczać produktu w roztworze Ringera z mleczanami (roztwór Hartmann’a). Informacje na temat zgodności z rozcieńczalnikami i innymi lekami, patrz ulotka dla pacjenta.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania i okres ważności odtworzonego produktu – patrz ulotka dla pacjenta.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1700313. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz – Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


((Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem.))


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA (50 ml)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Piperacillinum + Tazobactamum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 4 g + 0,5 g, zawiera sól sodową piperacyliny w ilości odpowiadającej 4 g piperacyliny i sól sodową tazobaktamu w ilości odpowiadającej 0,5 g tazobaktamu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


fiolka 50 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie mieszać ani nie podawać produktu razem z jakimkolwiek aminoglikozydem i nie należy rozpuszczać ani rozcieńczać produktu w roztworze Ringera z mleczanami (roztwór Hartmann’a). Informacje na temat zgodności z rozcieńczalnikami i innymi lekami, patrz ulotka dla pacjenta.8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania i okres ważności produktu po rozpuszczeniu – patrz ulotka dla pacjenta.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU13. NUMER SERII


Lot:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM