INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


AMOTAKS, 500 mg /5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Amoxicillinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


5 ml zawiesiny zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz substancje pomocnicze.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera między innymi: sacharozę. Więcej informacji – patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.


39,2 g Kod EAN: 5909990794379


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doustnego, ściśle według zaleceń lekarza.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Granulat - przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od wilgoci.

Zawiesina - przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2ºC do 8ºC, nie dłużej niż 14 dni.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa


12. NUMER (Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 17011


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Sposób przygotowania zawiesiny

Do butelki z granulatem dodać 34 ml przegotowanej, ostudzonej wody, do kreski zaznaczonej na etykiecie (otrzymuje się 60 ml zawiesiny). Wstrząsać do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po odstawieniu (opadnięciu piany), jeśli trzeba, dopełnić wodą do kreski.


Przygotowaną zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć przed każdym pobraniem.


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


[Amotaks] [500 mg/5 ml]


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


AMOTAKS, 500 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Amoxicillinum


Do stosowania doustnego.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


5 ml zawiesiny zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę.3. SPOSÓB PODAWANIA


Stosować doustnie, ściśle według zaleceń lekarza.


4. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


5. NUMER SERII


Nr serii:


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


39,2 g


7. INNE


Sposób przygotowania zawiesiny

Do butelki z granulatem dodać 34 ml przegotowanej, ostudzonej wody, do kreski zaznaczonej na etykiecie (otrzymuje się 60 ml zawiesiny). Wstrząsać do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po odstawieniu (opadnięciu piany), jeśli trzeba, dopełnić wodą do kreski.


Przygotowaną zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć przed każdym pobraniem.


Logo „Polfa” Tarchomin S.A.

03032009 / 12032010ost / 15032010ost


dUR270409

Nowa rej’’19042010/6052010