OZNAKOWANIE OPAKOWAŃINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Colchicum Dispert 0,5 mg tabletki drażowane

Colchici seminis extractum siccum (50-150:1),

ekstrahent – chlorek metylenu,

wyciąg natywny – 4-15%,

substancje pomocnicze: laktoza – 57-64%,

celuloza mikrokrystaliczna – 28-32%.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 0,5 mg alkaloidów z wyciągu suchego z nasienia zimowitu jesiennego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera 41,6-43,9 mg laktozy jednowodnej w rdzeniu tabletki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka drażowana

20 tabletek drażowanych 5909990786374

50 tabletek drażowanych 59099907863815. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Stosowanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Health-Med Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Walewska 8/5

04-022 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16971


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Colchicum Dispert


17. KOD EAN


((20 tabletek drażowanych KOD EAN))((50 tabletek drażowanych KOD EAN))
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Colchicum Dispert 0,5 mg tabletki drażowane

Colchici seminis extractum siccum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Health-Med Sp. z o.o. Spółka komandytowa3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE